Hanatour Europe. ltd.

38 High Street New Malden, Surrey, KT3 4HE

Standard Plan (All included, lunch and admission fee)    71 EUR / person    

LINE 1: NOBORIBETSU + TOYAKO + JOZANKEI

KURUKURUBUS in Hokkaido

09:00

Sapporo station
 (Departure)

09:30

Noboribetsu /
Jigongdani Valle

11:15

Silo observatory

15:45

Jozankei

Lite Plan Only   47 EUR / person

LINE 2:OICHI + OTARU + JOZANKEI

17:00

Sapporo station

(Arrival)

11:00

Otaru

09:20

Yoichi /
Nikka wiskey Factory

09:00

Sapporo station

(Departure)

14:00

Jozankei Spa

13:00

Fukidashi-park

18:00

Sapporo station
(Arrival)

17:00

Sapporo station

(Arrival)

14:20

Farm Tomita

12:10

Shikisai no oka

11:20

Biei /

Platinum Blue Pond

08:00

Sapporo station

(Departure)

Standard Plan Only   79 EUR / person 

LINE 3:FURANO + BIEI (HIGHLIGHT COURSE), 2018/06/01~10/31

16:10

Ningle Terrace

KURUKURU BUS

HOKKAIDO

Kurukuru Bus
Kyusyu
Kurukuru Bus
Kansai
Kurukuru Bus
Hokkaido
Kurukuru Bus
Tokyo
Show More